У Донецькій області запроваджено стан надзвичайної ситуації. Варто зазначити, що раніше президент України заявляв і про можливе запровадження в країні надзвичайного стану. У разі необхідності.

Тепер про те, що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану.

Що таке надзвичайна ситуація

Офіційне формулювання: обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, викликана катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією.

І ця обстановка призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і потерпілих, завдати значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, здійснення на ній господарської діяльності.

Загальні ознаки НС:

- наявність або загроза загибелі людей;

- значне погіршення умов життєдіяльності;

- істотне погіршення стану здоров'я людей;

- заподіяння економічної шкоди.

Згідно з постановою Кабміну № 368 від 24 березня 2004 року, НС класифікують за обсягом заподіяних наслідків, а також технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру - це наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, аварій із викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин тощо.

Надзвичайні ситуації природного характеру - це наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів надр, природних пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань людей тощо.

Антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту, викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо.

Надзвичайні ситуації воєнного характеру - це ситуації, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження.

Також залежно від території, обсягів збитків, кількості загиблих є ще 4 рівня НС: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий.

Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня - це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей або загрожує транскордонним перенесенням.

Надзвичайна ситуація регіонального рівня - це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адміністративних районів або загрожує перенесенням на територію суміжної області.

Надзвичайна ситуація місцевого рівня - це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди тощо.

Надзвичайна ситуація об'єктового рівня - це надзвичайна ситуація, яка не підпадає під зазначені вище визначення, тобто така, що розгортається на території об'єкта або на самому об'єкті, її наслідки не виходять за межі об'єкта.

Що таке надзвичайний стан

А це вже те, що поки лише допускає Зеленський "у разі потреби".

Загальне формулювання

Надзвичайний стан - виняткова ситуація, коли під загрозою перебуває "життя нації".

Надзвичайний стан має бути офіційно проголошено державою. Небезпека "життя нації" можуть надавати іноземна військова окупація, соціальні заворушення, такі як бунти або інші види внутрішніх розбіжностей, які серйозно загрожують правопорядку в країні.

Надзвичайний стан в Україні

Виходячи із законодавства України, це особливий правовий режим, який можуть тимчасово запроваджувати в Україні чи в окремих її місцевостях у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня.

При цьому в разі якщо НС призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян.

НС можуть запровадити при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

Запровадження НС передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень (відповідно до закону), необхідних для відвернення загрози та гарантій безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу.

А також допускає тимчасові, обумовлені загрозою обмеження в здійсненні конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

ua.112.ua