Прийнято проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості», інформує прес-служба Верховної Ради.

Законопроектом передбачається врегулювати правовідносини, що виникають під час врегулювання простроченої заборгованості, з метою захисту прав споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.

Проектом, зокрема, пропонується визначення таких термінів як «врегулювання простроченої заборгованості» та «колекторська компанія».

Згідно з проектом, «врегулювання простроченої заборгованості - це заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит або іншим договором».

Колекторська компанія визначається як юридична особа (в тому числі фінансова установа), яка в інтересах кредитодавця та/або нового кредитора відповідно до договору з таким кредитодавцем та/або новим кредитором здійснює врегулювання простроченої заборгованості та включена до Реєстру колекторських компаній, який вестиме Національний банк України.

Законопроектом пропонується встановити певні вимоги до кредитодавців, включаючи колекторські компанії, при врегулюванні простроченої заборгованості, а саме:

 • дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;
 • інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості та/або відступлення права вимогу новому кредитору;
 • укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;
 • повідомити Національний банк України про укладення з колекторською компанією договору (у строки та порядку, що визначені Національним банком України);
 • контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;
 • обов’язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (2 і більше разів за рік).

Законопроектом також пропонується встановити вимоги до взаємодії зі споживачем (його представником) під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки), яка може відбуватись шляхом:

 • безпосередньої взаємодії (особисті або телефонні переговори);
 • надсилання повідомлень (текстових, голосових та інших повідомлень, в тому числі без залучення працівників шляхом використанням програмного забезпечення);
 • надсилання поштових відправлень (за місцем проживання або за місцем роботи).

При цьому, під час першої взаємодії зі споживачем кредитор/колекторська компанія має повідомити своє найменування, ПІБ або індекс особи - представника, правову підставу взаємодії та розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача - надати підтвердні документи протягом 7 робочих днів.

Колекторській компанії забороняється:

 • телефонувати боржникам з 20.00 до 8.00 та більше двох разів на день;
 • використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача протягом більше 60 хвилин на добу;
 • повідомляти третім особам про борг, вимагати його погашення від родичів.

Законопроектом пропонується наділити Національний банк України повноваженнями із здійснення нагляду за додержанням банками, іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог до взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки).

Відповідальність кредиторів/колекторів за порушення вимог закону передбачається у розмірі від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів громадян (51-102 тисячі гривень).

Проект Закону зареєстровано за № 4241.