Наразі в Україні запроваджена програма авторизованого економічного оператора (АЕО), яка відповідає нормам ЄС. Це стало можливим завдяки оновленню законодавчої бази, яка тепер у питанні АЕО відповідає критеріям ЄС. Це дозволить Україні укладати двосторонні угоди з іншими країнами про взаємне визнання АЕО, а українським АЕО користуватися суттєвими перевагами при митному оформленні.

Що таке АЕО (статус авторизованого економічного оператора)

АЕО – це особливий статус, який засвідчує високий ступінь довіри митниці до суб'єкта господарювання та надає йому можливість користуватися перевагами та спеціальними спрощеннями при митному оформленні, як наприклад:

  • зниження рівня ризику щодо переміщуваних товарів;
  • випуск товарів за місцезнаходженням підприємства;
  • спрощеною процедурою декларування тощо.

Хто може отримати авторизацію АЕО

Авторизацію АЕО може отримати підприємство-резидент, що виконує будь-яку роль в міжнародному ланцюзі постачання товарів (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, експедитор, утримувач складу).

Водночас, прикінцевими та перехідними положеннями Митного кодексу України передбачено певні обмеження щодо отримання авторизації АЕО:

  • до 07 листопада 2022 року авторизацію АЕО-С «про надання права на застосування спеціальних спрощень» можуть отримати виключно підприємства, які є одночасно виробниками та експортерами (імпортерами). Для підприємств, які хочуть отримати авторизацію АЕО-Б «про підтвердження безпеки та надійності», такого обмеження немає;
  • оцінка відповідності критеріям АЕО може проводитися щодо 10 підприємств – протягом першого року з дня набрання чинності Законом України № 141-IX від 02.10.2019 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» (07.11.2019-06.11.2020), та не більше ніж 20 та 30 підприємств – протягом другого та третього року відповідно з дня набрання чинності таким Законом (07.11.2020-06.11.2021 та 07.11.1021-06.11.2022).

Які документи треба подати, щоб отримати статус АЕО

Для отримання авторизації АЕО, необхідно подати до Держмитслужби 2 документи: заяву про надання авторизації АЕО та анкету самооцінки підприємства.

Форми зазначених документів затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 665 «Про деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів».

Авторизація АЕО надається підприємствам безоплатно та діє безстроково.

Нормативно-правові акти, з якими Ви можете ознайомитись для отримання більш детальної інформації щодо залучення до даної програми:

  • Митний кодекс України (глава 2 «Авторизований економічний оператор») в редакції  Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» № 141-IX від 02.10.2019, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-IX#Text ;
  • постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 665 «Про деякі питання функціонування авторизованих економічних операторів» https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/kabinet-ministriv-ukhvaliv-postanovu-pro-deiaki-pitannia-funktsionuvannia-avtorizovanikh-ekonomichnikh-operatoriv-138 – цією постановою затверджені, зокрема: форма заяви про надання авторизації АЕО, форма анкети самооцінки підприємства, нормативні значення розрахункових показників (коефіцієнтів) платоспроможності (фінансової стійкості) та ліквідності підприємства за даними річної (проміжної) фінансової звітності, порядок підтвердження кваліфікації працівника підприємства, відповідального за митні питання;
  • постанова КМУ від 27.01.2021 № 50 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру авторизованих економічних операторів»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/50-2021-%D0%BF#Text
  • постанова Кабінету Міністрів України від 03.02 2021 № 70 «Про затвердження форми, опису та правил використання національного логотипа авторизованого економічного оператора та форми сертифіката авторизованого економічного оператора»; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/70-2021-%D0%BF#Text
  • постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 139 «Про затвердження форм заяви підприємства про надання дозволу на застосування спеціального спрощення та дозволу на застосування спеціального спрощення» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-form-zayavi-pid-a139.

 Азовська митниця Держмитслужби