Вже майже 3 місяці, як в Україні діють зміни до порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках.

Протягом цього часу він поширюється на усі категорії виконавчих документів, які передбачають стягнення коштів з боржників - фізичних та юридичних осіб, а також автоматизовано процес отримання виконавцями інформації про номери рахунків боржників-фізичних осіб та сум коштів, які наявні на таких рахунках, пояснює Мінюст.

Крім того, кошти боржників на банківських рахунках відтепер арештовують автоматично: за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження шляхом інформаційної взаємодії державних або приватних виконавців та банків.

На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, відкритих після винесення постанови про накладення арешту.

Додатково необхідно зазначити, що примусове списання коштів з рахунків, які відкриті боржниками в банках, здійснюється на підставі платіжної вимоги виконавця, яка на даний час оформлюється у паперовому вигляді. Втім, наразі Мін’юстом розроблено відповідний проєкт наказу, яким буде запроваджено електронний документообіг платіжних вимог між органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями та банками, органами Державної казначейської служби України.

Таким чином, у разі наявності коштів на рахунках, відкритих боржниками у банках, на такі кошти накладається арешт та здійснюється їх примусове списання на підставі платіжних вимог. Такі кошти в подальшому спрямовуються на погашення заборгованості перед стягувачем за виконавчим документом.

Також зазначаємо, що окреме судове рішення про накладення арешту на кошти боржника не потрібно.

У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на інше майно, яке належить боржнику, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем.

Стягнення на майно боржника звертається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження, основної винагороди приватного виконавця. У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця.